top of page

Kinesiologie

"Het lichaam liegt nooit,
het vertelt een verhaal dat gelezen kan worden"

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie staat voor ‘bewegingsleer’. De spieren spelen daarin een cruciale rol en worden gezien als het communicatiemiddel met het lichaam.

Binnen de kinesiologie wordt echter niet naar de fysieke werking van de spier gekeken, maar naar wat de spieren ons op energetisch niveau kunnen vertellen. Dit gebeurt via spiertesten. Hiermee wordt onderzocht of, waar en waarom de balans in het lichaam verstoord is.

Sofie Dobbelaere_Kinesiologie_Brugge_1.j
Sofie Dobbelaere_Kinesiologie_Brugge_2.j

Energieblokkades

Energieblokkades die zich als spierzwaktes uiten, kunnen door spiertesten worden

opgespoord en door eenvoudige technieken worden gecorrigeerd. Spierspanning kan

veranderen door:

  • Structuur: Ongelukken, eenzijdige belasting, verstappen, vertillen, spieren die te sterk of te zwak werken. Reflexen en evenwicht.

  • Chemie: Reacties op voeding, allergieën , slechte of ongeschikte voeding, vertering van voeding, medicatie, vitaminen en mineralen tekorten, Te heftig of onvolledig werkend immuunsysteem bij schimmels, parasieten en bacteriën. Neurotransmitters en hormoonwerking.

  • Psyche: Emoties, stress, angst, verdriet, woede, trauma

bottom of page